PREGLEDI NEUROHIRURGA U SBPB VRŠAC

      Poštovani sugradjani, obaveštavamo Vas da u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” Vršac pružamo usluge pregleda kod dr Igora Nikolića, specijaliste neurohirurgije, specijaliste uže specijalizacije medicine bola i naučnog saradnika. Pregledi se u SBPB Vršac obavljaju jednom do dva puta u toku meseca, u zavisnosti od broja pacijenata. Dr Igor Nikolić je stalno zaposlen na Klinici za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Učesnik je mnogobrojnih projekata i studija od kojih se mogu izdvojiti „Hirurška anatomija apeksa i konusa orbite“, Ministarstva nauke Republike Srbije, potom „Uspostavljanje i karakterizacija primarnih ćelijskih kultura poreklom pacijenata obolelih od tumora mozga glijalnog porekla“ u okviru projekta III41031. Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, „AENEID“ finansiran od strane Erasmus+ od 2020. godine,“Neurodecision” finansiran od strane Erasmus+ od 2023.godine, kao i „Nove terapeutske strategije za personalizovanu terapiju astrocitoma, primarnih i sekundarnih glioblastoma“– Institucionalni projekat Instituta za biološka istraživanja „Dr Siniša Stanković“ finansiran od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije. Stručno se usavršavao u Sloveniji, Nemačkoj i Austriji.