DONACIJA FONDACIJE NJENOG KRALjEVSKOG VISOČANSTVA PRINCEZE KATARINE

Fondacija NJenog Kraljevskog Visočanstva Princeze Katarine donirala je raznu medicinsku opremu, jednokratne zaštitne mantile, dvoje invalidskih kolica i jednu modularnu ulaznu rampu Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” Vršac. Donaciju je preuzela vršilac dužnosti direktora dr Jelena Djokić.


”Želela bih da se pre svega od srca zahvalim NJenom Kraljevskom Visočanstvu Princezi Katarini i njenoj Fondaciji na donaciji koju smo dobili, na empatiji koju Princeza pruža ne samo našoj bolnici, već i svim ostalim institucijama u našoj Srbiji. Fondacija NJenog Kraljevskog Visočanstva Princeze Katarine je još u prvoj godini od svog osnivanja bila darodavac našoj ustanovi. Tada smo bili pojačani za električne krevete za intenzivnu negu, dušecima za bolničke krevete, kao i transformatorom za struju. Potom u istoj godini donirano nam je još četrdeset novih dušeka za bolničke krevete. Već u narednoj godini nismo bili izostavljeni, te je u našu bolnicu na ime ove fondacije stiglo četrdeset digitalnih toplomera. Danas smo prema prioritetima i potrebama naših odeljenja podelili ovu donaciju koja će našem osoblju svakako biti od velike pomoći u radu sa pacijentima. Raduje me što smo dugogodišnji saradnici i verujem da će se ova saradnja negovati i u budućnosti,” rekla je dr Jelena Djokić.