Nacionalni vodiči

Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje shizofrenije
Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi


Radnu grupu za izradu vodiča činili su:
Rukovodilac:Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU-a, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu

Sekretari:
Asist. dr Olivera Vuković, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
Klinički asist.
Čedo D. Miljević, dr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Članovi:
Prof. dr Slavica Djukić Dejanović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
Prof. dr Goran Mihajlović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
Prof. dr Olga Živanović, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
Doc. dr Aleksandar Damjanović, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
Prof. dr Vladimir Diligenski, Bolnica za psihijatriju, Kliničko-bolnički centar “Dr Dragiša Mišović”-Dedinje, Internacionalni fakultet, Subotica, Srbija
Doc. dr Saveta Draganić Gajić, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
Doc. dr Srdjan Milovanović, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
Doc. dr Milica Pejović-Milovančević, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
Asist. dr Olivera Vuković, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
Prim. dr Bogdanka Čabak, Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
Dr Jasmina Grozdanov, dr sci med., Insitut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut”
Dr Albina Stanojević, mr sci med., Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Niš

Recenzenti vodiča bili su:
Prof. dr Svetlana Drezgić, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
Prof. dr Grozdanko Grbeša, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, Klinički centar Niš, Medicinski fakultet u Nišu
Doc. dr Tatjana Vulović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu


Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje alkoholizma
Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac:
Dr Ivica Mladenović, mr sc. med. Institut za mentalno zdravlje, Beograd
Sekretar:
Dr Goran Lažetić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Članovi:
Prof. dr Petar Nastasić, Fakultet političkih nauka, Beograd
Prof. dr Ivan Dimitrijević, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Srbije, Medicinski fakultet u Beogradu
Prof. dr Dušan Petrović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
Ass. dr Sladjana Martinović Mitrović, mr sc. med. Klinika za psihijatriju, Klinički centar Vojvodine, Medicinski fakultet u Novom Sadu
Dr Saša Dimić, dr sc. med. Dom zdravlja Zemun, Beograd
Dr Maja Stanković, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd
Dr Vesna Davidović, Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Niš
Dr Bratislav Živić, Vojnomedicinska akademija, Beograd
Dr Biljana Kilibarda, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd

Recenzenti vodiča bili su:
Prof. dr Nikola Vučković, upravnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju,Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Prof. dr Branko Ćorić, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje,Beograd
Dr Jasmina Grozdanov, dr sc. med. član RSK za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse,Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Beograd


Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje depresije
Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac:
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU-a, Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu

Sekretar:
Dr Čedo D. Miljević, dr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Članovi:
Prof. dr Slavica Djukić Dejanović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
Prof. dr Aleksandra Nedić, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
Prof. dr Goran Mihajlović, Psihijatrijska klinika, Kliničko-bolnički centar Kragujevac, Medicinski fakultet u Kragujevcu
Prof. dr Željko Špirić, Psihijatrijska klinika, Vojno-medicinska akademija, Beograd
Doc. dr Aleksandar Damjanović, Klinika za psihijatriju KCS, Medicinski fakultet u Beogradu
Asist. dr Milica Pejović-Milovančević, dr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Medicinski fakultet u Beogradu
Dr Cvetana Crnobarić, mr sci med., Institut za mentalno zdravlje, Beograd
Dr Albina Stanojević, mr sci med., Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica, Niš
Prim. dr Bogdanka Čabak, Dom zdravlja Zvezdara, Beograd
Prim. dr Slobodan Simić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Recenzenti vodiča bili su:
Prof. dr Grozdanko Grbeša, Klinika za zaštitu mentalnog zdravlja, Klinički centar Niš
Prof. dr Ratomir Lisulov, Klinika za psihijatriju, Klinički centar Novi Sad, Medicinski fakultet u Novom Sadu
Prim. dr Mirjana Velimirović, spec. ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Savski Venac, član RSK za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse


Vodič dobre kliničke prakse za prehospitalno dijagnostikovanje i lečenje hitnih stanja u medicini


Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi

Radnu grupu za izradu vodiča činili su:

Rukovodilac:
Doc. Dr Vladan Vukčević, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za kardiologiju
Sekretar:
Prim dr Milovanka Jančev, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd

Članovi:
Akademik Prof. dr Miodrag Ostojić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srpska Akademija Nauka i Umetnosti
Doc. Dr Nenad Ivančević, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
Prof. Dr Vesna Bumbaširević, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za anesteziologiju
Prof. Dr Ana Šijački, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za hirurgiju
Dr Tatjana Rajković, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Niš
Doc. Dr Marina Nikolić-Djurović, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za
Doc. Dr Milan Apostolović, Specijalna ortopedska bolnica Banjica, Beograd
Doc. Dr Lukas Rasulić, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za neurohirurgiju

Autori sa katedre za psihijatriju:
Doc. Dr Sanja Totić-Poznanović, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Dr Nadja Marić-Bojović, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Ass dr Olivera Vuković, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za pshijatriju
Doc. dr Gordana Nikolic-Balkoski, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Doc. dr. Srdjan Milovanović, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Ass dr. Milan Latas, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Prof. dr. Aleksandar Jovanovic, Klinički centar Srbije, Beograd, Klinika za psihijatriju
Prof. Dušica Lečić-Toševski, Institut za mentalno zdravlje, Beograd


Vodič za odgovorno pijenje alkohola


Urednik:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med

Autori:
Prim. dr Ivica Mladenović, mr sci med
Dr Goran Lažetić

Saradnici na projektu:
Dr Vladan Jugović
Mr sc. Danica Bošković-Djukić
Prim. dr Roza Panoski

Recenzent i lektor:
Prof. dr Dušica Lečić-Toševski, dopisni član SANU

Izdavač:
Institut za mentalno zdravlje, Beograd

Štampa:
Grid studio doo, Beograd

Tiraž:
10.000 primeraka
ISBN 978-86-82277-64-4
Dr Ivica Mladenović mr med. Sci, dr Goran Lažetić. Vodič za odgovorno pijenje alkohola, Drugo izdanje. Beograd: Institut za mentalno zdravlje; 2015. ISBN 978-86-82277-64-4


Vodič za koncipiranje modela za uspešno i kontinuirano uključivanje korisnika u njihova udruženja i njihovo osnaživanje

Aleksić M. i saradnici – Program Evropske unije HOROZON 2020 (br. 779334) – IMPULSE study
Nakon više od dve godine napornog rada na IMPULSE projektu IMPULSE i jačanju uloge korisnika usluga mentalnog zdravlja i njihovih porodica, sa zadovoljstvom predstavljamo ′′ Hajde da radimo zajedno ′′ – vodič za razvijanje i održavanje korisnika usluge u mentalnom uključenju zdravstvena zaštita u jugoistočnoj Evropi