Savetnik za zaštitu pacijentovih prava

Radoje Nikolić

Telefon: 013 800 564

Radno vreme: ponedeljak, sreda i petak, od 10:00 do 12:00

Adresa: Trg Pobede br.1, soba 138, Vršac