KONTAKT.

CENTRALA BOLNICE

013/833-225
013/833-268
013/833-283
013/833-336

ZAKAZIVANJE PREGLEDA I DIJAGNOSTIKE

Zakazivanje za CT i RTG : 013/405-129
Zakazivanje za dopler, emng i eeg preglede : 013/833-380
Zakazivanje pregleda u Internističko-pulmološkoj ambulantni : 060/85-00-323

 

 

UPRAVA

v.d. direktora
telefon : 013/834-548
lokal 213
email : npbvrsac@gmail.com

Pomoćnik v.d. direktora
telefon : lokal 168
email : komercijala@spbvrsac.org.rs

Sekretarica v.d. direktora
telefon: lokal 117
fah : 013/833-934
email : npbvrsac@gmail.com

Glavna sestra bolnice
email : natasacurgu@yahoo.com


Odeljenje za pravne, kadrovske i administrativne poslove

Sekretar bolnice
telefon: 013/833-253 , lokal 223
email : sekretar@spbvrsac.org.rs

Kadrovska služba
telefon: lokal 211
email : kadrovska@spbvrsac.org.rs

Plan i analiza
email : gniculovic.sbpb.vrsac@gmail.com


Rukovodilac pravnih, opštih i administrativnih poslova
telefon: lokal 223
email : zarko.kesanski@gmail.com

Kuhinja
telefon : lokal 160


Odeljenje za finansijsko – računovodstvene poslove

Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
telefon : lokal 104
email : branka.diklich@gmail.com

Računovodstvena služba
telefon : 062/88-50-236 ( lokal 217 )
email: racunovodstvo.npbvrsac@gmail.com

Obračunska služba
telefon : lokal 216
email : obracunska.npbvrsac@gmail.com

Finansijska operativa
telefon : lokal 108
email : finop.npbvrsac@gmail.com

Blagajna
telefon : lokal 110


Odeljenje za komercijalne poslove

Diplomirani ekonomista
telefon: 013/834-291 ,( lokal 215)
email : komercijala1.npbvrsac@gmail.com

Fakturna služba
telefon: 013/833-354 , ( lokal 107)
email : fakturno@spbvrsac.org.rs


Služba javnih nabavki


email : javne.nabavke@spbvrsac.org.rs


Odeljenje za tehničke poslove

Rukovodilac investionog održavanja opreme
telefon: lokal 103
email : tehnicka.sluzba.npbvrsac@gmail.com

Ekonomija bolnice
email : jonsuru1974@gmail.com

Odsek medicinske informatike i statistike

Informatička služba
email: spbvrsac@outlook.com

Zdravstvena statistika
telefon : lokal 201


Odeljenje za laboratorijsku, RTG i ultrazvučnu dijagnostiku

RTG, CT SLUŽBA
telefon : 013/405-129
email: sbpb.rtgct@gmail.com

LABORATORIJA
telefon: lokal 152
email : laboratorija.npbvrsac@gmail.com


Odeljenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost

APOTEKA
telefon: 013/839-140
email : apotekanpbvrsac@gmail.com


BOLNIČKA ODELjENJA


Služba za specijalističko-konsultativne pregled
Načelnik odeljenja : lokal 219

“B”
Načelnik odeljenja : lokal 114

“C”
Načelnik odeljenja : lokal 169

“T”
Načelnik odeljenja: lokal 233

“N”
Načelnik odeljenja: lokal 125

“F”
Načelnik odeljenja: lokal 131

“E”
Načelnik odeljenja: lokal139

“G”
Načelnik odeljenja: lokal 164

“K”
Načelnik odeljenja: lokal 138

“P”
Načelnik odeljenja: lokal 142

“M”
Načelnik odeljenja: lokal 144

“L”
Načelnik odeljenja: lokal 178

“Z”
Načelnik odeljenja: lokal 158

“H”
Načelnik odeljenja: lokal 148

“O”
Načelnik odeljenja: lokal 140

“R”
Načelnik odeljenja: lokal 156

“Dnevna bolnica”
Načelnik odeljenja: lokal 167