KONTAKT.

CENTRALA BOLNICE

013/833-225
013/833-268
013/833-283
013/833-336

ZAKAZIVANJE PREGLEDA I DIJAGNOSTIKE


Zakazivanje za CT i RTG : 013/405-129
Zakazivanje pregleda u Internističko-pulmološkoj ambulantni : 060/85-00-323

UPRAVA

 • V.d. direktora
  dr Jelena Djokić, spec. psihijatrije
  telefon : 013/834-548
  lokal 213
  email : direktor.sbpbvrsac@gmail.com
 • Pomoćnik v.d. direktora za medicinske poslove
  dr Stevan Jokić, spec. psihijatrije, spec. dečije psihijatrije
  telefon : lokal 168
  email : stevajokic@hotmail.com
 • Pomoćnik v.d. direktora za nemedicinske poslove
  Slavko Ćulibrk
  Telefon : 060/85-00-130
  email : pomocnikdirektora@spbvrsac.org.rs
 • Sekretarica v.d. direktora
  telefon: lokal 117
  fah : 013/833-934
  email : npbvrsac@gmail.com
 • Glavna sestra bolnice
  email : maja.majche87@gmail.com

Odeljenje za finansijsko – računovodstvene poslove

 • Rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova
  telefon : lokal 104
  email : branka.diklich@gmail.com
 • Računovodstvena služba
  telefon : 062/88-50-236 ( lokal 217 )
  email: racunovodstvo.npbvrsac@gmail.com
 • Obračunska služba
  telefon : lokal 216
  email : obracunska.npbvrsac@gmail.com
 • Finansijska operativa
  telefon : lokal 108
  email : finop.npbvrsac@gmail.com
 • Blagajna
  telefon : lokal 110

Odeljenje za komercijalne poslove

 • Načelnik komercijalne službe
  telefon: 013/834-291 ,( lokal 215)
  email : komercijala@spbvrsac.org.rs
 • Fakturna služba
  telefon: 013/833-354 , ( lokal 107)
  email : fakturno@spbvrsac.org.rs

Odsek javnih nabavki

 • email : javne.nabavke@spbvrsac.org.rs

Odeljenje za tehničke poslove

 • Rukovodilac investionog održavanja opreme
  telefon: lokal 103
  email : tehnicka.sluzba.npbvrsac@gmail.com
 • Ekonomija bolnice
  email : jonsuru1974@gmail.com

Odsek medicinske informatike i statistike

 • Šef odseka informatike i medicinske statistike
 • email: spbvrsac@outlook.com
 • Zdravstvena statistika
  telefon : lokal 201

Odeljenje za laboratorijsku, RTG i ultrazvučnu dijagnostiku

 • RTG, CT SLUŽBA
  telefon : 013/405-129
  email: sbpb.rtgct@gmail.com
 • LABORATORIJA
  telefon: lokal 152
  email : laboratorija.npbvrsac@gmail.com

Odeljenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost

 • APOTEKA
  telefon: 013/839-140
  email : apotekanpbvrsac@gmail.com

BOLNIČKA ODELjENJA

 • Služba za specijalističko-konsultativne pregled
  Načelnik odeljenja : lokal 219
 • “B”
  Načelnik odeljenja : lokal 114
 • “Centar za demenciju”
  Ambulanta : 112
 • “C” i “C1”
  Ambulanta : lokal 115
 • “T”
  Načelnik odeljenja: lokal 118
 • “N” ( neurologija )
  Ambulanta: lokal 128
 • “F”
  Načelnik odeljenja: lokal 131
 • “E”
  Ambulanta: lokal135
 • “H”
  Ambulanta : lokal 148
 • “D”
  Načelnik odeljenja: lokal 159
 • “K”
  Načelnik odeljenja: lokal 137
 • “P”
  Načelnik odeljenja: lokal 142
 • “G”
  Načelnik odeljenja: lokal 164
 • “M”
  Načelnik odeljenja: lokal 144
 • “S”
  Načelnik odeljenja: lokal 149
 • “R”
  Ambulanta : lokal 155
 • “Radna Terapija”
  Ambulanta : lokal 153
 • “Z- muški deo”
  Ambulanta: lokal 158
 • “Z- ženski deo”
  Ambulanta: lokal 157
 • “Dnevna bolnica”
  Načelnik odeljenja: lokal 167