ПРАВИЛНИЦИ

Правилници специјалне болнице "др Славољуб Бакаловић"

 

Attachments:
Download this file (Plan zaštite od elementarnih nepogoda.pdf)План заштите од елементарних непогода 168 Kb
Download this file (Pravilnik JN 2015 v2.pdf)Правилник ЈН 2015 в2 322 Kb
Download this file (Pravilnik o arhivskom i kancelarijskom poslovanju.pdf)Правилник о архивском и канцеларијском пословању 362 Kb
Download this file (Pravilnik o blagajničkom poslovanju.pdf)Правилник о благајничком пословању192 Kb
Download this file (Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zz-141)Правилник о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијалном нивоу16450 Kb
Download this file (Pravilnik o internoj kontroli.pdf)Правилник о интерној контроли 173 Kb
Download this file (Pravilnik o kućnom redu kućni red bolnice S BPB.pdf)Правилник о кућном реду СБПБ 1423 Kb
Download this file (Pravilnik o magacinskom poslovanju sluzbe za tehnicke poslove.pdf)Правилник о магацинском пословању слузбе за техничке послове189 Kb
Download this file (Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa.pdf)Правилник о начину и роковима вршења пописа 196 Kb
Download this file (Pravilnik o nacinu koriscenja sredstava sa podracuna odnosno drugih racuna konso)Правилник о начину коришћењу средстава са подрачуна односно других рачуна......200 Kb
Download this file (Pravilnik o nadzoru nad strucnim radom u zdravstvu.pdf)Правилник о стручном надзору у здравству 63 Kb
Download this file (Pravilnik o pripremi i distribuciji hrane.pdf)Правилник о припреми и дистрибуцији хране134 Kb
Download this file (Pravilnik o radnoj odeći i obući.pdf)Правилник о радној одећи и обући 96 Kb
Download this file (Pravilnik o uzbunjivanju.pdf)Правилник о узбуњивању 216 Kb
Download this file (PRAVILNIK O VOZILIMA, MOB TELEFONI, DISCPLINSKI POSTUPAK I DOLASKU I ODLASKU NA )Правилник о возилима,мобилним,дисциплински поступак,долазак на посао430 Kb
Download this file (Pravilnik_Liste_cekanja.pdf)Правилник о листама чекања770 Kb
Download this file (Program-unutrašnje-provere-kvaliteta-stručnog-rada.pdf)Програм унутрашње провере квалитета стручног рада271 Kb
Download this file (Sistematizacija 2016. izmena i dopuna 02.09.2016.pdf)Правилник о организацији и систематизацији 2016., измена и допуна 02.09.20162225 Kb
Download this file (Statut bolnice.pdf)Статут болнице СБПБ149 Kb
Download this file (ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЈЕМ, СКЛАДИШТЕЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА.docx)Правилник за пријем, складистење и издавање лекова95 Kb
Download this file (правилник контрола.docx)Правилник о контроли99 Kb
Download this file (Правилник о депозиту пацијената.docx)Правилник о депозиту пацијената 86 Kb
Download this file (Правилник о клиничким студијама.docx)Правилник о клиничким студијама126 Kb
Download this file (Правилник о начину разврставања основних средстава ситног инвентара и потрошног )Правилник о начину разврставања основних средствав ситног инвентара и потр. мат.94 Kb