ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1 ЈН 10/2017 - Набавка хране за потребе болнице
2 ЈН9/2017 ( Молерско - фарбарски радови за потребе болнице )
3 ЈН 8 /2017 ( Санитетски материјал)
4 JН 7/2017 (набавка хране за потребе болнице)
5 ЈНМВ 7/2017 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
6 ЈНМВ 6/2017 ( Набавка хране за исхрану животиња )
7 ЈНМВ5/2017 (Медицинска опрема )
8 ЈНМВ4/2017 (Набавка електричних апарата за домаћинство )
9 ЈНМВ3/2017 ( Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
10 ЈН6/2017 ( Услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време )
11 ЈН5/2017 ( Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом )
12 ЈНМВ 2/2017 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
13 ЈН 4/2017 ( Потрошни материјал за одржавање хигијене)
14 ЈНМВ 1/2017 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
15 ЈН 3/2017 (Санитетски материјал за потребе болнице)
16 ЈН 2/2017 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
17 ЈН 1/2017 (Грађевинске конструкције и материјали за потребе Болнице)
18 ЈНМВ 15/2016 ( Набавка и уградња Дизел електро агрегата за потребе болнице)
19 ЈНМВ 14/2016 (Набавка услуга осигурања за потребе болнице)
20 ЈНМВ 13/2016 ( Набавка горива за потребе болнице)
21 ЈНМВ 12/2016 (Набавка текстилних производа)
22 ЈНМВ 11/2016 (Набавка трапезног лима за потребе болнице)
23 ЈНМВ 10/2016 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
24 ЈНМВ 9/2016 (Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
25 ЈНМВ 8/2016 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
26 ЈНМВ 7/2016 (Набавка хране за исхрану животиња за потребе економије болнице)
27 ЈНМВ 6/2016 (Набавка кровопокривачких радова за потребе болнице)
28 ЈНМВ 5/2016 (Болнички кревети за интезивну негу и душеци за исте )
29 ЈНМВ 4/2016 (Набавка електричних апарата за домаћинство)
30 ЈНМВ 3/2016 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
31 ЈНМВ 2/2016 (Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
32 ЈНМВ 1/2016 ( Грађевинске конструкције и материјали)
33 ЈН 11/2016 ( Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
34 ЈН 10/2016 ( Набавка природног гаса )
35 ЈН 9/2016 ( Набавка хране за потребе болнице )
36 JN8/2016 (Набавка хране за потребе болнице)
37 ЈН 7/2016 (Медицински намештај за потребе болнице)
38 ЈН 6/2016 (Зидарски радови за потребе болнице)
39 ЈН 5/2016 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
40 Јавне набавке архива (2015,2016)