ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1 ЈН/2017 Грађевинске конструкције и материјали за потребе болнице
2 ЈН 12/2017 Набавка природног гаса
3 ЈНМВ 8/2017 Набавка горива за потребе болнице
4 ЈН 10/2017 Набавка хране за потребе болнице
5 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
6 ЈН 7/2017 Набавка хране за потребе болнице
7 ЈН 9/2017 Молерско-фарбарски радови за потребе болнице
8 ЈН 7 /2017 Набавка хране за потребе болнице
9 ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
10 ЈН 10/2017 - Набавка хране за потребе болнице
11 ЈН9/2017 ( Молерско - фарбарски радови за потребе болнице )
12 ЈН 8 /2017 ( Санитетски материјал)
13 JН 7/2017 (набавка хране за потребе болнице)
14 ЈНМВ 7/2017 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
15 ЈНМВ 6/2017 ( Набавка хране за исхрану животиња )
16 ЈНМВ5/2017 (Медицинска опрема )
17 ЈНМВ4/2017 (Набавка електричних апарата за домаћинство )
18 ЈНМВ3/2017 ( Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
19 ЈН6/2017 ( Услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време )
20 ЈН5/2017 ( Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом )
21 ЈНМВ 2/2017 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
22 ЈН 4/2017 ( Потрошни материјал за одржавање хигијене)
23 ЈНМВ 1/2017 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
24 ЈН 3/2017 (Санитетски материјал за потребе болнице)
25 ЈН 2/2017 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
26 ЈН 1/2017 (Грађевинске конструкције и материјали за потребе Болнице)
27 ЈНМВ 15/2016 ( Набавка и уградња Дизел електро агрегата за потребе болнице)
28 ЈНМВ 14/2016 (Набавка услуга осигурања за потребе болнице)
29 ЈНМВ 13/2016 ( Набавка горива за потребе болнице)
30 ЈНМВ 12/2016 (Набавка текстилних производа)
31 ЈНМВ 11/2016 (Набавка трапезног лима за потребе болнице)
32 ЈНМВ 10/2016 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
33 ЈНМВ 9/2016 (Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
34 ЈНМВ 8/2016 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
35 ЈНМВ 7/2016 (Набавка хране за исхрану животиња за потребе економије болнице)
36 ЈНМВ 6/2016 (Набавка кровопокривачких радова за потребе болнице)
37 ЈНМВ 5/2016 (Болнички кревети за интезивну негу и душеци за исте )
38 ЈНМВ 4/2016 (Набавка електричних апарата за домаћинство)
39 ЈНМВ 3/2016 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
40 ЈНМВ 2/2016 (Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
41 ЈНМВ 1/2016 ( Грађевинске конструкције и материјали)
42 ЈН 11/2016 ( Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
43 ЈН 10/2016 ( Набавка природног гаса )
44 ЈН 9/2016 ( Набавка хране за потребе болнице )
45 JN8/2016 (Набавка хране за потребе болнице)
46 ЈН 7/2016 (Медицински намештај за потребе болнице)
47 ЈН 6/2016 (Зидарски радови за потребе болнице)
48 ЈН 5/2016 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
49 Јавне набавке архива (2015,2016)