ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1 ЈНМВ 7/2018 Набавка система за компјутеризовану радиографију
2 ЈНМВ 6/2018 Набавка ХТЗ опреме ,униформе и одеће за потребе болнице.
3 ЈНМВ 5/2018 Набавка зидарских радова за потребе болнице
4 ЈНМВ 4/2018 Молерско-фарбарски радови за потребе болнице
5 ЈНМВ 3/2018 Набавка електричних апарата за домаћинство
6 ЈН 1/2018 - Набавка хране за потребе болнице
7 ЈНМВ 1/2018 Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
8 ЈНМВ 2/2018 Набавка грађевинских материјала за потребе болнице
9 ЈНМВ 1/2018 Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа
10 ЈН 13/2017 - Грађевинске конструкције и материјали
11 ЈН/2017 Грађевинске конструкције и материјали за потребе болнице
12 ЈН 12/2017 Набавка природног гаса
13 ЈНМВ 8/2017 Набавка горива за потребе болнице
14 ЈН 10/2017 Набавка хране за потребе болнице
15 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
16 ЈН 7/2017 Набавка хране за потребе болнице
17 ЈН 9/2017 Молерско-фарбарски радови за потребе болнице
18 ЈН 7 /2017 Набавка хране за потребе болнице
19 ЈН 11/2017 Набавка ЕЕГ апарата
20 ЈН 10/2017 - Набавка хране за потребе болнице
21 ЈН9/2017 ( Молерско - фарбарски радови за потребе болнице )
22 ЈН 8 /2017 ( Санитетски материјал)
23 JН 7/2017 (набавка хране за потребе болнице)
24 ЈНМВ 7/2017 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
25 ЈНМВ 6/2017 ( Набавка хране за исхрану животиња )
26 ЈНМВ5/2017 (Медицинска опрема )
27 ЈНМВ4/2017 (Набавка електричних апарата за домаћинство )
28 ЈНМВ3/2017 ( Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
29 ЈН6/2017 ( Услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време )
30 ЈН5/2017 ( Набавка радиографског уређаја са плафонским носачем цеви, пацијент столом и вертикалним стативом )
31 ЈНМВ 2/2017 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
32 ЈН 4/2017 ( Потрошни материјал за одржавање хигијене)
33 ЈНМВ 1/2017 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
34 ЈН 3/2017 (Санитетски материјал за потребе болнице)
35 ЈН 2/2017 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
36 ЈН 1/2017 (Грађевинске конструкције и материјали за потребе Болнице)
37 ЈНМВ 15/2016 ( Набавка и уградња Дизел електро агрегата за потребе болнице)
38 ЈНМВ 14/2016 (Набавка услуга осигурања за потребе болнице)
39 ЈНМВ 13/2016 ( Набавка горива за потребе болнице)
40 ЈНМВ 12/2016 (Набавка текстилних производа)
41 ЈНМВ 11/2016 (Набавка трапезног лима за потребе болнице)
42 ЈНМВ 10/2016 (Набавка грађевинских материјала за потребе болнице)
43 ЈНМВ 9/2016 (Набавка добара за потребе радничког и болничког бифеа)
44 ЈНМВ 8/2016 (Молерско фарбарски радови за потребе болнице)
45 ЈНМВ 7/2016 (Набавка хране за исхрану животиња за потребе економије болнице)
46 ЈНМВ 6/2016 (Набавка кровопокривачких радова за потребе болнице)
47 ЈНМВ 5/2016 (Болнички кревети за интезивну негу и душеци за исте )
48 ЈНМВ 4/2016 (Набавка електричних апарата за домаћинство)
49 ЈНМВ 3/2016 (Набавка зидарских радова за потребе болнице)
50 ЈНМВ 2/2016 (Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
51 ЈНМВ 1/2016 ( Грађевинске конструкције и материјали)
52 ЈН 11/2016 ( Набавка и уградња столарије за потребе болнице)
53 ЈН 10/2016 ( Набавка природног гаса )
54 ЈН 9/2016 ( Набавка хране за потребе болнице )
55 JN8/2016 (Набавка хране за потребе болнице)
56 ЈН 7/2016 (Медицински намештај за потребе болнице)
57 ЈН 6/2016 (Зидарски радови за потребе болнице)
58 ЈН 5/2016 (Лекови са Д листе лекова и нерегистровани лекови)
59 Јавне набавке архива (2015,2016)