Радноокупациона терапија

У оквиру примене савременог концепта, лечења и рехабилитације душевних болесника посебна пажња се посвећује примена соиотерапијских мера, међу којима је радноокупациона терапија , најпрестижнија и служи скоро као лек у њиховом лечењу. Друштвене игре попут шаха, стоног тениса,пикада, не љути се човече, имају не само улогу у очувању,радне способности и мнестичких функција,већ и стварање односа пријатељства, чији контакти се касније настављају на опште задовољство свих учесника.
Једна од установа у којој се примењује савремени концепт лечења душевних болесника јесте свакако СБПБ „др Славољуб  Бакаловић“  из Вршца,где се радноокупациона терапија одвија кроз секције.
Саме друштвене игре имају и такмичарски карактер, а освојене медаље служе као посебан мотив , за учешћем и других пацијената,што представља посебно задовољство за терапијски тим. Једна од таквих секција је свакако шаховска,  чији тим   је препознатљив на свим турнирима по освојеним првим местима на екипним такмичењима у установама  истог типа.
Турнири у шаху,Нови Сад (Улоп), 2017,Стари Лец, 2018. Нови Сад 2018(Улоп),Дом Нови Бечеј 2019, и јуче одржани турнир у Дому у Чуругу на коме је екипа СБПБ понела епитет апсолутног првака, даје заправо терапијском тиму за наставком оваквог рада.
У примени савремене концепције лечења и рехабилитациједушевних болесника, пре свега када је у питању радноокупационо-рекреативна терапија, имамо велику подршку директорке болнице др Воскресенски чије указано нам поверење најбољим резултатима доказујемо.


За терапијски тим радно окупационо-рекреативне терапије

Милун Ђорић
Дипл.спец. педагог