Све је лако кад си млад

“Све је лако кад си млад”

програм за рад са адолесцентима у оквиру Саветовалишта за младе ЦМЗ Вршац

Програм фокусиран на адолесценте (ученике виших разреда основних школа и ученике средњих школа) у Вршцу, са циљем да подигне свест о значају бриге о менталном здрављу, као и да охрабри младе да узму учешћа у дијалогу на ту тему, као равноправни учесници, или као тражиоци помоћи. Идеја је да млади људи у одређеним сегментима буду ко-аутори програма.

Програм подразумева:

wебсите са могућношћу онлине комуникације

психоедукативне/терапијске групе и радионице

медијско-социјалну кампању

пеер суппорт ангажмане (ово би подразумевало учешће свих младих заинтересованих за ангажман у виду пружања подршке вршњацима, подршка од стране адолесцената који су превазишли неке проблем овог доба, као и учешће јавних личности у трибинама на актуелне теме)

Тим је отворен  за сарадњу са свим заинтересованим институцијама и организацијама.

Циљ програма је пре свега адекватно информисање младих о свим питањима и аспектима бриге о менталном здрављу (почев од саме дефиниције “менталног здравља”, његовог значаја у животу појединца и друштва, као и начина да се исто очува и унапређује), помоћ и подршка  у проласку кроз овај изазовни период живота кроз психоедукативне радионице и терапијске групе, где би се размењивала искуства и подржавали  и увежбавали функционални механизми превазилажења текућих изазова (на групном и индивидуалном плану), и, ништа мање важан рад на превазилажењу стигме везане за проблеме у оквиру менталног здравља.

Тим верује да је прича о менталном здрављу свакако први корак у дестигматизацији на овом, чини се, никад важнијем пољу живота, а сматрамо да рад на овој значајној теми има посебну тежину када се реализује у адолесценцији, добу генерализовано појачане вулнерабилности.

Ментално здравље, баш као и физичко, важно је за младе људе јер утиче на многобројне аспекте њиховог живота. Укључује субјективни осећај младог човека о томе како он себе доживљава и прихвата, како савладава стрес у породичном, школском и вршњачком окружењу, како се односи према другим људима и како структурише односе са њима. Ово доба обележено је многим изазовима, као и притиском пред којим се човек са мало, или нимало искуства, тешко сналази.

Kао најчешћи проблеми у том раздобљу јављају се емоционалне потешкоће у виду анксиозности, страха, промена расположења, тешкоћа прилагођавања, поремећаја понашања, као и експериментисања са средствима зависности. Велики број интервенција у раду са младима усмерава се углавном ка подизању информисаности о здравственим и законским последицама конзумирања психоактивних супстанци, као и развијању критичнијег става и превенирању последица.

Осим на овом значајном и незаобилазном питању, планира се рад на развијању воље и способности за одупирање негативном притиску вршњачке групе (уз дефинисање истих пре свега), рад на подизању нивоа самопоуздања, самопоштовања, подизању мотивације за учењем, организацији слободног времена, прилагођавању новонасталим околностима и, кроз све наведено, могућој  превенцији настанка менталних поремећаја.