Реч директорке

Директорка "Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић"

Воскресенски др Татјана
Спец. неуропсихијатрије
Суб. спец. клиничке неурофизиологије
са епилептологијом


О БолнициСпецијална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ са капацитетом од 900 постеља је једна од највећих психијатријских институција у Србији.

Унутрашња организација Болнице обухвата неколико организационих целина: амбулантно поликлиничку службу, болничку службу и службу за правно-економске и техничке послове.

У оквиру амбулантно специјалистичке службе организован је рад: специјалистичких амбуланти где се обављају прегледи неуропсихијатара и психијатара, затим диспанзера Дневне болнице у оквиру кога се организује групна психотерапија и прегледи за пријем у Дневну болницу, ЕЕГ кабинет и Саветовалиште за епилепсију, Кабинет за дијагностику обољења крвних судова главе и врата (Дуплеx сцан дијагностика и ТЦД), Кабинет за ЕМНГ прегледе, психолошка и социјална служба, Кабинет дечијег психијатра... Начелник службе је др Предраг Ђумић, неуропсихијатар.

Сваког месеца у оквиру ове службе прегледа се више од 1.000 пацијената углавном са територије општина Вршац, Пландиште, Алибунар и Бела Црква.

Болничка служба обухвата 15 одељења који су организовани као депаданси и свако од одељења бави се испитивањем и лечењем специфичних психијатријских ентитета.