Центар за ране интервенције у психозама при ЦМЗ у Вршцу

 

Центар за ране интервенције у психозама при ЦМЗ  у Вршцу

Значај оснивања и концепт рада Центара за ране интервенције:

Након дугогодишњих истраживања, схизофрени и сродни психотични поремећаји и даље спадају међу најтеже поремећаје у медицини. Психијатријске болести настају током дужег временског периода, а до испољавања целокупне клиничке слике често прође и више година. Најчешће се управо у периоду постепеног развоја симптоматологије, особа, али и они који је окружују, надају спонтаном опоравку, осећајући нелагодност при помисли на контакт са службама заштите менталног здравља-стигматизација, и чекајући, без икаквих информација о раним симптомима и значају раног лечења због необавештености. Међутим, подаци савремних студија показују да су управо ране фазе болести, или још раније фазе продрома (што би зачило испод прага за постављање дијагнозе, али са појачаним интензитетом патолошких процеса на различитим нивоима организације ЦНС-а), НАЈПОВОЉНИЈИ временски оквир да се модификује ток болести, спречи хронифицираност, коморбидитет и компликације, што све доприноси значајно бољој прогнози. Студије јасно указују, да се  код младих особа са повишеним ризиком  за развој психозе, у продромалној фази, јавља убрзана редукција сиве масе првенствено у структурама темпоралног режња, а у студијама праћења особа са првом психотичном епизодом на самом почетку клиничке презентације долази до редукције сиве масе и  фронталног и темпоралног режња.  Дакле, доказано је да су у позадини прве епизоде психозе врло интензивни неуропатолошки процеси. Неуропсихолошка испитивања такође показују да су егзекутивне функције већ у продрому слабије и да се могу користити као средство за рану дијагностику. Kолики је значај раних интервенција, илустрације ради, користан је пример из кардиолошке праксе, где се хигијенско-дијететским мерама, уз евентуално додавање ацетил-салицилата и статина, у великој мери може спречити или одложити појава хроничне болести срца каква је коронарна, чија је компликација  инфаркт миокарада. Ако до инфаркта миокарда дође, једини лек је ангиопластика, са озбиљним секвелама.

 

 

Историјат

Сама идеја о значају ране интервенције није нова, већ има богат историјат (ране интервенције у схизофренији још од почетка прошлог века), а интензивнији развој  концепата раних интервенција бележи се у Великој Британији током 80-их година прошлог века, затим долази до ДИМЕНЗИОНАЛНОГ ПРИСТУПА- уз информације добијене још савременијим неуробиолошким истраживањима, у великој мери је допринела анти-стигма кампања широм света. Први центар за интервенције код особа са раном психозом основали су психијатри у Аустралији-Мелбурн . Оснива се организација „Тхе Интернатионал Еарлy Псyцхосис Ассоциатион“(ИЕПА) која у сарадњи са WХО усваја Декларацију о раним интервенцијама код психоза, а затим се издају  Интернационални водичи. Ова два документа уз недавно објављивање препоруке Одбора за едукацију Светске психијатријске асоцијације под насловом „Ране интервенције  код психотичних поремећаја:препоручене улоге за психијатре“, постала су фундамент праксе у раду са раним психозама.Оснивају се ЕИ-тимови(Еарлy интервнтион) и мреже Центара за ране интервенције, а после две деценије, данас се у већини развијенијих држава издвајају велика средства и врше  потребне реформе у систему здравствене заштите да би се обезбедило функционисање ЕИ-центара. Поставља се питање на којим аргументима се базира ЕИ-иницијатива и чиме се оправдава велико улагање кадрова, средстава и времена? Одговор је за нас психијатре јасан: менталне болести су хроничног тока, испољавају се у младости, највиша инциденција испољавања је у каснијој адолесценцији и раном адултном добу, а тежина болести може бити таква да често води доживотној инвалидности  уз познате високе ризике од суицида (само Сцх 10%), док код већине непсихијатријских болести хроницитет се појављује касније, а самим тим последице сагледане из биолошког , психолошког, социјалног и егзистенцијалног угла, су другачије. Уз разумевање и препознавање ових потреба од стране директорке наше установе, а захваљујући и постојању адекватног простора који постоји у нашем граду, имамо жељу да покренемо рад Центра за ране интервенције.

 

Циљеви Центра за ране интервенције су бројни:

1.Да се врши едукација и планира и спроводи стална анти-стигма кампања директно у контакту са младима у школама и преко средстава јавног информисања уз промовисање менталног здравља

2.Да се се усмерава на ЕИ-центар и спроводе превентивни програми

3.Да се кроз психотерапијске интервенције и рад, индивидуални и са породицом, препознају продроми -постоје оперативни  критеријуми за процену ризика који се користе као метод  за што прецизнијиу процену да ли се особа налази у препсихотичној фази или фази уласка у прву епизоду

4. Да се реагује на потребе особа у почетној фази појаве психотичних симптома

5. Да се омогући пријем и неопходна дијагностичка обрада

6. Да се пружи најбољи доступни начин лечења

7.Да се прати особа након лечења и касније у фази опоравка

 

Наш тим ће чинити специјалисти психијатрије Пауновић др Чедица, координатор; Вуковић др Вук; Јевдић др Kатарина, затим лекар на специјализацији психијатрије Kалаба др Сања; психолог и спец.клиничке психологије Слађана Блануша; окупациони терапеут Светлана Kалнак,  медицинска сестра Светлана Ранђеловић. Чланови тима су едуковани и из психотерапије, Системске породичне као и Трансакционе анализе и Психодраме. Центар за ране интервенције би при ЦМЗ радио средом преподне када ће вам чланови нашег тима бити на располагању, а почетак рада би био обележен едукацијама и борбом против стигматизације, а све у циљу очувања менталног здравља и помоћи нашим суграђанима.