ИСТОРИЈАТ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

На полеђини ове црно-беле фотографије је записано: С лева на десно: др С. Бакаловић, директор, Е. Кесић, главна сестра, Ружа Ђорговић, бивша главна сестра, Божидар Максимовић, први управник и др Свет. Јовановић, упр депаданса

Психијатријска болница у Вршцу је основана Решењем Извршног већа Народне Републике Србије од 29. децембра 1953.године, од када постаје самостална установа.


Међутим, постојање Болнице за душевно оболеле датира од 1952. године, у адаптираним објектима бивше касарне – пастувске станице, када је, у ствари, ова Болница била депаданс београдске психијатријске болнице. Временом је Болница проширивала своје капацитете и 1970. године отворено је Неуролошко одељење, тако да Болница добија назив Неуропсихијатријска болница.

Од 1979. године Болница носи назив Неуропсихијатријска болница „др Славољуб Бакаловић“ чиме је одато признање лекару (др Славољуб Бакаловић, 1927 - 1976), који је био један од најзначајнијих твораца ове институције.

У том периоду у бившој Југославији (СФРЈ) било је 20 специјалних психијатријских болница, а Болница у Вршцу је била једна од највећих са капацитетом од 1.040 постеља. Болница је примала на лечење пацијенте из читаве Југославије и тада је имала 450 запослених свих профила за рад у оваквој институцији.

У периоду од 1981. године урађена је реконструкција и адаптација постојећих павиљона и изграђени су савремени објекти амбулантно-поликлиничког тракта, кухиње и топлане.

Током свог развоја, Болница је тежила да од азила за душевно оболела лица прерасте у савремену институцију пратећи нове трендове у развоју психијатрије.

Психијатријска институција је била организатор многих стручних скупова, семинара, едукација, од којих су неки постали и традиционални.

Тако је Болница била домаћин спортских игара душевних болесника СФРЈ 1970. и 1983. године и четири стручна скупа под називом „Психијатрија и религија“, од којих је последњи одржан 2006. године.

Још 1992. године Болница је омогућила свештеницима свих конфесија да држе обреде у делу Одељења за радну терапију и рехабилитацију, а касније и у Дневној болници где је постављен олтар. Показало се да је долазак свештеника у Болницу имао позитиван ефект међу пацијентима.

Пратећи савремене токове у развоју психијатрије и деинституционализације, 1999. године је основана Дневна болница са капацитетом за лечење од 30 болесника.

Од 2007. године изменом Статута болнице и Уредбом о плану мреже болничких инситуција које доноси Влада Републике Србије, Болница носи назив Специјална болница за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“.