Радна терапија - Мурал

У Специјалној болници за психијатријске болести ''др Славољуб Бакаловић'' у Вршцу у току је пројекат осликавања мурала у кругу установе и у просторијама Центра за ментално здравље у Стеријином сокачету у Вршцу. Мурал је потпуна слика на зиду која има своју естетску вредност – они представљају вид концептуалне уметности и циљ им је да код људи пробуде емоцију и машту, створе неку врсту међусобног деловања између самог уметничког дела и посматрача. Бројни мурали постали су део историје, те су исти од изузетне уметничке вредности. Мурали који су своје место добили у круговима болнице свакако да имају своју вредност, јер су у самом стварању учествовали корисници услуга болнице. То су корисници који се и на самом одељењу Радне терапије већ баве такозваним ''Арт брут'' стварањем уметничких дела где смо, као установа много пута били сведоци настанка чистих ремек – дела ликовности. Мурали осликани на зидовима болнице нису комплексни, јер су свакако теме прилагођене самим способностима корисника, али имају своју поенту и дубину, која долази из нагона за прилагођавањем који има суштинску основу у проналажењу равнотеже између унутрашњег отпора и спољашњег притиска. Почетком деведесетих година је на одељењу Радне терапије био осмишљен пројекат осликавања зидова болнице и о томе постоје нацрти, али никада није реализован. Данас, под иницијативом др Татјане Воскресенски, директора болнице, пацијенти имају прилику да се опробају у овој, за њих, новој врсти уметности. Уз ангажовање стручног лица у тој области, академског сликара Александра Станојева који нас је упутио у сам приступ и реализацију зидног сликарства и у сарадњи са одељењем Радне терапије, постигнути су циљеви којима смо тежили, а то су померање граница могућности самих корисника услуга, поспешивање њихове мотивације, сигурности у себе, као и унапређивање и осавремењавање рада у самој установи. До сада су урађени мурали на зиду одељења радне терапије и у просторијама Центра за ментално здравље, а у плану је израда још једног мурала на једном од одељења у оквиру болнице. Наравно, ми ту нећемо стати, већ ћемо се и у данима који долазе трудити да пратимо трендове данашњице и у систем едукације пацијената свакодневно уводити новине које ће пробијати све баријере и предрасуде и ширити унапређивање свести о менталном здрављу.