Мапа болнице

• Управна зграда (Позиција 1)

• Одељење "Б- 2" (Позиција 2)

• Одељење "Ц- 3" (Позиција 3)

• Одељење "Т- 5" (Позиција 5)

• Одељење "Н- 6" (Позиција 6)

• Одељење "Ф-7,8" (Позиција 7)

• Одељење "Е-9" (Позиција 8)

• Одељење "Г" (Позиција 9)

• Одељење "К-11,12"(Позиција 13)

• Одељење "П-13" (Позиција 14)

• Одељење "М-14" (Позиција 15)

• Одељење "мала М-14"(Позиција 18)

• Одељење "Л-15" (Позиција 16)

• Одељење "Х-16" (Позиција 17)

• Одељење "З" (Позиција 32)

• Одељење "О" (Позиција 32)

• Одељење "Р" (Позиција 31)

• Дневна болница (Позиција 4)

• Рехабилитација (Позиција 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vršac