Антипсихотици, поставке фармацеутске и психијатријске праксе

.