Najava dogadjaja

DIALOG+

DIALOG+ intervencija predstavlja digitalnu psihosocijalnu intervenciju koja je osmišljena da poboljša i poveća produktivnost redovnih kontrolnih pregleda pacijenata sa psihotičnim poremećajima. Ova intervencija [...]