POVELjA GRADA VRŠCA DODELjENA DR VESELINU SAVIĆU

U Kongresno – muzičkoj dvorani Centra Milenijum Vršac je proslavio Dan Grada i slavu, Svetog Teodora Vršačkog, svečanom akademijom na kojoj su dodeljena javna priznanja Grada Vršca za 2024. godinu.

Povelja Grada Vršca za izuzetan doprinos u oblasti zdravstvene zaštite i naučnog rada dodeljena je neurologu dr Veselinu Saviću. Dr Veselin Savić je dugogodišnji lekar Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu.

Dr Veselin Savić je rodjen 29.07.1955. godine u Gacku, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Mostaru, gde je živeo od svoje pete godine. Medicinski fakultet u Beogradu upisao je 1974. godine, a diplomirao 1979. godine, u roku od pet godina. Posle fakulteta radio je u Medicinskom Centru Mostar, zatim u ambulantama medicine rada i hitnoj pomoći. U januaru 1984. godine, položio je medicinski deo ECFMG, američkog nostrifikacionog ispita. Na specijalizaciju iz neuropsihijatrije odlazi 1985. godine u Beograd gde završava sa odličnim uspehom. U Mostaru je radio kao specijalista do početka rata 1992. godine, a nekoliko godina radi i kao lekar u ratnim bolnicama. U Vršac dolazi 1995. godine gde se zapošljava u Neuropsihatrijskoj bolnici kao specijalista neuropsihijatar. Posle nekoliko godina postaje načelnik odeljenja K, gde je radio do penzije. Edukacije je pohadjao kod profesora Slankamenca iz doplera krvnih sudova, a potom i položio ispite iz neurosonografije i neuroangiologije. Od tada radi i u dopler kabinetu, čiji je osnivač. Učestvovao je u nekoliko desetina naučnih radova na medjunarodnim i domaćim kongresima, najviše kao autor, a u nekima kao koautor. Takodje učestvovao je u nekoliko medjunarodnih studija sa novim lekovima kao glavni istraživač. U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ‘’dr Slavoljub Bakalović’’ Vršac je 14 godina obavljao funkciju i pomoćnika direktora za medicinska pitanja. Decenijama prati referentne svetske medicinske časopise iz neurologije, psihijatrije i drugih oblasti medicine do današnjeg dana. Govori engleski i nemački jezik. Nakon odlaska u penziju, kao jedan od omiljenih lekara medju vrščanima, nastavlja sa stručnim angažovanjem čime doprinosi kvalitetnijem i efikasnijem radu ustanove u kojoj je proveo veći deo svoje karijere.

Oženjen je i otac dve ćerke.

Rukovodstvo i kolektiv Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” Vršac čestitaju dr Veselinu Saviću na zasluženom priznanju.