Pregledi u internističko-pulmološkoj ambulanti

Dijagnostički centar – Internističko pulmološko odeljenje ”I” je multidisciplinarno odeljenje koje obuhvata pružanje internističko pulmoloških usluga na nivou bolnice za stacionarne i ambulantne pacijente i dijagnostičke usluge kroz Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku – Doppler kabinet, Kabinet za EMNG i druge dijagnostičke usluge koje se pružaju ambulantno.

Ovo odeljenje obuhvata internističku ambulantu, internističko – pulmološku ambulantu, ambulantu za male hiruške intervencije, kabinet za ehosonografsku dijagnostiku – Doppler kabinet, kabinet za EMNG preglede i evocirane potencijale. Ovo odeljenje pruža specijalističko – konsultativne zdravstvene usluge u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja pacijenata obolelih od internističkih i pulmoloških bolesti.

U internističkoj ambulanti zdravstvene usluge pružaju lekari specijaliste: jedan specijalista interne medicine – pulmolog, jedan specijalista interne medicine i jedna visoka strukovna medicinska sestra. Po potrebi angažuje se i drugo zdravstveno osoblje.

Usluge koje se pružaju u internističkoj ambulanti: opšti internistički pregled, koji obuhvata razgovor sa pacijentom u okviru anamneze bolesti, fizikalni pregled i sagledavanje opšteg zdravstvenog stanja, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegovu interpretaciju, interpretaciju laboratorijskih i drugih nalaza, postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije.

Dijagnostičke usluge pružaju se u okviru Kabineta za EMNG, Kabineta za ehosonografsku dijagnostiku, kao i u supspecijalističkoj internističko – pulmološkoj ambulanti, gde se obavljaju dodatni dijagnostički postupci u vidu ultrazvučnih pregleda, elektromioneurografskih i spirometrijskih ispitivanja prema indikacijama, a u uskoj saradnji sa radiološkom službom, radiografski i pregledi kompjuterizovanom tomografijom.

U internističko – pulmološkoj ambulanti pružaju se specijalističko – konsultativne zdravstvene usluge u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja pacijenata obolelih od internističkih bolesti i pulmoloških bolesti. Pored  usluga opšti internistički pregled, koji obuhvata razgovor sa pacijentom u okviru anamneze bolesti, fizikalni pregled i sagledavanje opšteg zdravstvenog stanja, merenje krvnog pritiska i pulsa, EKG snimak i njegovu interpretaciju, interpretaciju laboratorijskih i drugih nalaza, postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije, u ovoj ambulanti  obavljaće se i dijagnostički postupci procene kardio – pulmonalnog statusa, odnosno testovi plućne funkcije u vidu spirometrijskih ispitivanja sa bronhodilatocionim testom, kao i ehokardiografija.  Aparati koje se koriste u ambulanti: aparat na merenje krvnog pritiska, EKG aparat, pulsni oksimetar, spirometar i ultrazvučni aparat. Usluge internističko – pulmološke ambulante dostupne su hospitalizovanim pacijentima u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu, kao i lokalnom stanovništvu, kome su te usluge neophodne, a u vidu vanstadardnih usluga.  U ambulanti za male hiruške intervencije vršiće se male hirurške intervencije pogodne za izvodjenje u ambulantnim uslovima.

            Pored svega navedenog, na odeljenju ”I” se nalazi i 64-slajsni CT skener sa dve dijagnostičke radne stanice marke Siemens Healthcare modela SOMATOM go.Up.

prva pet slova