PREDAVANJE ”RAK, SUOČAVANJE I BORBA”

Predavanje na temu ”Rak, suočavanje i borba” u organizaciji Centra za mentalno zdravlje Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” Vršac održano je u Gradskom muzeju u zgradi Konkordije povodom Marta meseca – meseca borbe protiv raka. Na predavanju su govorili predavači: dr Katarina Jevdić, spec. psihijatrije i sistemski porodični psihoterapeut, dr Jelena Markov, spec. radiologije i dr Milivoj Višacki, spec. pulmologije.


’’Ideja predavanja jeste da se obrati pažnja na pacijente i porodice koje su pogodjene tom bolešću, kao i da se sagledaju različiti aspekti bolesti, a cilj da se olakša svima koji su pogodjeni rakom, bilo da su to pacijenti ili njihovi bližnji. Čovek je psihofizičko biće, i važna je ličnost koja nosi bolest. Kako čovek podnosi bilo koju, pa i najtežu bolest, važna je rezilijentnost, odnosno psihička otpornost na stres,” rekla je dr Katarina Jevdić, spec. psihijatrije, sistemski porodični psihoterapeut i načelnik Centra za mentalno zdravlje.


O ulozi radiologije i prevenciji, odnosno ranom otkrivanju teških bolesti, karcinoma, kao i tome šta sve podrazumeva radiologija, preventivnim pregledima, kao i tome da radiologija ima značajno mesto u dijagnostikovanju bolesti govorila je dr Jelena Markov, spec. radiologije. Dr Milivoj Višacki govorio je o somatskim aspektima bolesti iz perspektiva svojih kompetencija odnosno specijalizacije, u užoj temi koja se odnosila na ”Tumor i pluća – prevencija i lečenje”.


Mesec borbe protiv raka predstavlja priliku da se svako od nas podstakne na razmišljanje o mogućnostima za unapredjenje životnog stila koji vodi, a posebno sa ciljem ostvarivanja njegovog zdravog oblika. Prevencija malignih bolesti ima ogroman javno zdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti. Zainteresovanost za sopstveno zdravlje predstavlja interes svakog pojedinca, posebno u kontekstu oboljenja čiju je pojavu moguće izbeći prevencijom.