IZLETI SA KORISNICIMA CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLjE

Korisnici Centra za mentalno zdravlje su u muzeju ”Konkordija” posetili izložbu pod nazivom ”Uzbudljivi gradovi –  Pančevo, Vršac, Bela Crkva.” Tom prilikom korisnici su imali priliku da pogledaju izložbom obuhvaćene rezultate tridesetogodišnjeg naučno – istraživačkog rada stručaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Pančevo, prevashodno u oblasti zaštite nepokretnog kulturnog nasledja tri prostorno – kulturno istorijske celine: Starog gradskog jezgra Pančeva, Starog jezgra Bele Crkve i Istorijskog jezgra našeg Vršca. Takodje, korisnici su u pratnji socijalnog radnika bolnice obišli Manastir Stari Gaj, manastir Srpske pravoslave crkve u Eparhiji banatskoj koji se nalazi blizu Kovina.

U jednoj godini, pored redovnih aktivnosti u prostorijama Centra za mentalno zdravlje, kao i aktivnosti koje su promotivnog karaktera u vidu prodajnih izložbi i izložbi radova, osoblje planira veoma bogat program aktivnosti i rada sa korisnicima, te su tako, korisnici u pratnji osoblja SBPB Vršac redovno šetali stazama zdravlja vršačkog brega, a organizovani su i izleti krstarenja Dunavom, izlet do Deliblatske peščare. Ručak u Banatskoj Palanci, poseta dvorcima Banata, muzeju Iluzija, obilazak Apoteke na stepenicama i poseta arheološkom nalazištu u blizini Starog Sokolca – Viminacijumu. Tokom prethodne godine planirana je i ostvarena poseta svim okolnim manastirima.

Centar za mentalno zdravlje je osnovan kao sastavni deo projekta “Unapredjenje nivoa zaštite mentalnog zdravlja u Opštini Vršac” zahvaljujući programu “Otvoreni zagrljaj”, koji sprovodi SBPB Vršac u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, a koji je bio realizovan uz saglasnost sa Ministarstvom zdravlja, te predstavlja depandans Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “dr Slavoljub Bakalović” Vršac. Fizički je smešten u užem centru Grada.

Centar se bavi preventivnim aktivnostima, u smislu zaštite mentalnog zdravlja, kao i širenju i unapredjivanju svesti o mentalnom zdravlju. Osim toga, u Centar svakodnevno dolaze lica sa mentalnim smetnjama, koja učestvuju u raznim oblicima terapije, ali i gradjani kojima su potrebne konsultacije, saveti i ambulantno lečenje. Neki od pacijenata Specijalne bolnice koji su u zadovoljavajućoj medicinskoj remisiji i kojima nije nužno potrebno stacionarno lečenje su takodje odlični kandidati za dnevne posete Centru za mentalno zdravlje. Takodje, po podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaki četvrti stanovnik ima povremene probleme sa mentalnim zdravljem – što na primeru Grada Vršca sa okolnim mestima podrazumeva da bi oko 13.500 stanovnika u jednom trenutku trebalo pomoć.

Ciljevi samog projekta su uspostavljanje uslova za deinstitucionalizaciju pacijenata Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović“ Vršac, kao i destigmatizaciju i socijalnu inkluziju lica sa mentalnim smetnjama, stvaranje uslova za unapredjivanje nivoa socijalne inkluzije lica sa mentalnim smetnjama u Gradu Vršcu i okolnim mestima daljim unapredjivanjem preventivnih usluga koje omogućavaju relokaciju stacionarnih pacijenata bolnice nazad u njihove porodice i zajednice i unapredjivanje svesti o značaju mentalnog zdravlja. Projekat su pomogli i ”International Aid Network – IAN” iz Beograda, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kao i Grad Vršac dodeljivanjem prostora u centru Grada.