POSETA IZLOŽBI ”PRIRODA NA DODIR”

Korisnici Centra za mentalno zdravlje i Kuće za zaštićeno stanovanje posetili su izložbu u gradskom muzeju pod nazivom ”Priroda na dodir” Prirodnjačkog muzeja Crne Gore.

Izložbu čine modeli kao verne replike životinjskih vrsta, gljiva i biljaka, od kojih većina predstavljaju uvećane kopije živih vrsta. Izložba je prilagodjena slepim i slabovidim osobama.

”Dodir i zvuk su dva čula koja mogu da dočaraju mnogo više od pogleda. Prenijeti informaciju na osnovu dodira, a uz pomoć zvuka je posebna vještina. Zato smo se i dugo pripremali za ovakvu izložbu kako bi našli najbolji način da naročito osobama sa posebnim potrebama opišemo kako izgleda priroda i živa bića u njoj. Ne samo da ih opišemo riječima, već i da dožive oblik i teksturu kroz dodir. Sa velikom odgovornošću, ali i zadovoljstvom smo pripremili ovu izložbu kako bismo, prvenstveno ranjivim kategorijama našeg društva, omogućili novi jedinstveni doživljaj. Zato se nadamo da će osobe sa posebnim potrebama izaći sa naše izložbe sa novim saznanjima i podsticajnim iskustvima,” rekli su autori izložbe.