DR JELENA DjOKIĆ NOVA V.D. DIREKTORA SBPB VRŠAC

Dr Jelena Djokić, specijalista psihijatrije u prethodnim nedeljama zvanično je preuzela dužnost rukovodjenja Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti ”Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu.

Podsećanja radi, nedavno je Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine na svojoj, redovno održanoj sednici usvojila i izglasala izmedju ostalih i tačku Dnevnog reda na kojoj je dr Jelena Djokić, specijalista psihijatrije, predložena za v.d. direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Vršcu.

Dr Jelena Djokić je rodjena 1982. godine u Vršcu. Osnovnu i srednju školu, Gimnaziju, završila je u Vršcu, a Medicinski fakultet na Univerzitetu u Beogradu. Od 2010. godine zaposlena je u SBPB ”Dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu kao klinički lekar, gde potom, nakon završene specijalizacije, dobija zvanje doktor – specijalista psihijatrije. Poseduje sertifikat naprednog nivoa Racionalno emotivne bihevioralne terapije.

Dr Jelena Djokić, je pre stupanja na dužnost v.d. direktora Bolnice pored redovnog posla, obavljala i funkciju člana gradskog Veća u resoru za zdravstvo.

U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ”Dr Slavoljub Bakalović” Vršac do postavljenja na mesto v.d. direktora bolnice obavljala je funkciju načelnika Odeljenja sastavljenog iz dva odseka – odsek za forenzičku psihijatriju i odsek za afektivne poremećaje.

Trenutno je na užoj specijalizaciji iz oblasti sudska psihijatrija.

Posebno i sa ponosom ističe da je udata i majka dvoje dece.