POLISH AID – DONACIJA AMBASADE REPUBLIKE POLjSKE U BEOGRADU ZA SBPB VRŠAC

Ambasada Republike Poljske je pre nešto više od mesec dana na svom sajtu sa zadovoljstvom objavila rezultate konkursa za realizaciju projekta finansiranih u okviru poljske razvojne saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Tokom ove, 2023. godine, oni će u Srbiji realizovati 9 projekata u oblastima vezanim za zdravstvenu zaštitu, jednake šanse u obrazovanju i klimu i zaštitu životne sredine. Jedan od ovogodišnje odabranih projekata jeste i projekat Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” Vršac ”Modernizacija kotlarnice u SBPB Vršac.”

Danas je v.d. direktora Prim. dr Tatjana Voskresenski u Beogradu, u Ambasadi Republike Poljske u Srbiji, potpisala ugovor o dodeli sredstava zajedno sa Ambasadorom Republike Poljske u Srbiji gospodinom Rafal Perlom. Vrednost nabavke je 8.011.984,13 dinara bez PDV-a, odnosno 10.014.980,20 dinara sa PDV-om. Konkursom se finansira 70% vrednosti nabavke, dok će Ustanova finansirati 30% vrednosti nabavke iz sopstvenih sredstava.

Neometan rad kotlarnice jedan je od preduslova za funkcionisanje ustanove uopšte. Kotlovi za centralno grejanje su neophodni za normalno funkcionisanje Ustanove u grejnoj sezoni, te će se, kroz realizaciju ovog projekta u velikoj meri, kroz tople radijatore tokom zimskih dana, još više unaprediti rad zaposlenih, a potom i pružanje zdravstevnih usluga pacijentima i korisnicima ambulantnih zdravstvenih usluga bolnice.