O odeljenju

SAVETOVALIŠTE ZA MLADE
“CENTAR ZA PREVENCIJU I LEČENJE MENTALNIH POREMEĆAJA KOD DECE I ADOLESCENATA”


Načelnik odeljenja
dr Stevan Jokić
spec. psihijatrije
spec. dečje psihijatrije

Odeljenje „Savetovalište za mlade – Centar za prevenciju i lečenje mentalnih poremećaja kod dece i adolescenata“ je samostalno odeljenje Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac, koji je izmešteno iz ustanove i nalazi se u centru Vršca, sa prostorijama u okviru Doma omladine na adresi ul. Dvorska br.28, 26300 Vršac.

Ovo odeljenje bavi se dijagnostikovanjem i lečenjem mentalnih bolesti dece i adolescenata, a na njemu se obavljaju kosultativni pregledi, psihoterapija i stručni rad.

Savetovalište svojim radom pokriva teritoriju grada Vršca kao i okolna sela i opštine. Bavi se organizovnjem edukativnih radionica i predavanja, konsultativnim pregledima od strane dečijeg psihijatra/neurologa, organizovanjem individualne i grupne psihoterapije (transakciona analiza, porodična psihoterapija, kognitivno-bihejvioralna terapija), a u cilju bolje dijagnostike i lečenja mentalnih bolesti dece i adolescenata.

Ovo odeljenje organizuje psihoterapijske i edukativne grupe za roditelje i sve zainteresovane gradjane; kao i sastanke stručnog tima sa primarnom zdravstvenom službom (lekarima opšte prakse i pedijatrima), zatim sa školskim psiholozima i pedagozima, kao i defektolozima i ostalim stručnjacima potrebnim kako bi se što adekvatnije izašlo u susret deci, mladima i njihovim porodicama, a mentalne bolesti što pre prepoznale i adekvatno lečile i pratile u periodima remisije.