STRUČNI SASTANCI

            U prethodnom periodu održani su stručni sastanci u organizaciji Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ’’dr Slavoljub Bakalović’’. Teme stručnih sastanaka su bile ’’Hitna stanja u psihijatriji – forenzički aspekti’’ predavača prim. dr Tatjane Voskresenski i ’’Alkoholizam – partnerski odnos – alkoholičarski brak’’ predavača dr Željka Milićevića.

            Znanja i veštine koje su učesnici ovih stučnih sastanaka mogli da nadograde ili se sa njima upoznaju, u predavanju dr Tatjane Voskresenski, bila su savremeno vidjenje forenzičke psihijatrije, prepoznavanje i postupanje prilikom hitnih stanja u psihijatriji, procedure i njihova primena prilikom zbrinjavanja psihijatrijskih pacijenata, kao i standardi u zaštiti ljudskih prava u psihijatrijskim institucijama. U drugom stručnom predavanju dr Željko Milićević je govorio o ranom uočavanju i dijagnostici alkoholizma i partnerske disfunkcije, upoznavanju sa osnovama zavisnosti od alkohola kao hronične recidivatne bolesti, poboljšanju kvaliteta rada u SBPB Vršac, kao i značaju i oblasti primene Sistemsko Porodične terapije Alkoholizma.