REDOVNA INTERNA EDUKACIJA U SBPB U VRŠCU

Dana 10. 04. 2023. godine u okviru redovnih internih edukacija lekara zaposlenih u SBPB Vršac održano je predavanje na temu “EEG – podrška za dijagnostiku ADHD i proces terapijskog odgovora na lekove.” ADHD je skraćenica od Attention deficit hyperactivity disorder, tj. poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje ili poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću. Predavanje je održao Dr sci med Dobrinko Sočanski.

U svom izlaganju Sočanski je upoznao zainteresovane kolege sa etiologijom, kliničkom slikom i lečenjem ADHD-a, kao i dijagnostičkim metodama koje se primenjuju sa posebnim osvrtom na EEG kao dijagnostički i terapijski alat.

U predavanju su razmatrana najnovija dostignuća u upotrebi EEG-a u dijagnozi ADHD-a, sa naglaskom na najčešće korišćene i nove EEG metrike, kao i njihova pouzdanost.