REDOVNA POSETA PREDSTAVNIKA AZUS-A

Predstavnicima Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova koji su bili u redovnoj poseti Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu prezentovan je niz aktivnosti koje su u prethodnom periodu nakon dodele sertifikata o akreditaciji bile realizovane, a sve u cilju unapredjivanja kvaliteta stručnog rada bolnice. Sve aktivnosti se uskladjuju sa potrebama stanovništva. Nakon uvodjenja standarda i procedura, kvalitet rada je dodatno podignut na viši nivo, a sve u interesu veće bezbednosti, poverenja i dobrobiti korisnika naših usluga.

Kontinuiranom edukacijom svih zaposlenih uspešno se realizuje Plan stručnog usavršavanja. U cilju kontinuiranog unapredjenja kvaliteta rada i zdravstvenih usluga, u našoj bolnici preduzima se niz mera i aktivnosti putem nabavke savremene opreme, rekonstrukcije radnog i pomoćnog prostora, poštovanja prava pacijenata i obezbedjivanja bezbednosti zaposlenih i pacijenata. Ovog puta možemo izdvojiti Internističko pulmološku ambulantu koja će tokom juna meseca ove godine proslaviti svoju prvu godinu rada, a u kojoj se obavljaju specijalističko – konsultativne zdravstvene usluge u oblasti prevencije, dijagnostike i lečenja internističkih i plućnih oboljenja. U ambulanti se obavljaju dijagnostički postupci procene plućne funkcije i u vidu spirometrijskih ispitivanja, pulsne oksimetrije, radiografije srca i pluća i tako dalje. Internističko pulmološka ambulanta pruža zdravstvene usluge kako bolničkim pacijentima, tako i ambulantnim pacijentima južnobanatskog okruga. Takodje bolnica je zaprimila novi CT aparat kao donaciju Svetske banke putem Ministarstva zdravlja i iz doniranih sredstava trenutno se vrši adaptacija objekta u kome je novi CT aparat smešten. Otpočinjanje sa radom na novom CT aparatu planirano je u tekućoj godini.

Po prvi put u prethodnoj godini bolnica je izradila Plan za upravljanje rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti i oformila tim za rodnu ravnopravnost. Od dobijanja sertifikata o akreditaciji predstavnici AZUS-a tokom svoje posete bili su svedoci uspešno realizovanih projekata, dobijenih donacija, uspešno izvršenih rekonstrukcija na bolničkim odeljenjima i još mnogo drugih aktivnosti gde možemo zaključiti da je SBPB u Vršcu ostvarila izuzetne rezultate na planu unapredjenja kvaliteta rada i pruženih usluga.