POKRAJINA PONOVO DODELILA SREDSTVA SBPB U VRŠCU

Na osnovu Javnog konkursa za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2023. godini Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina izmedju ostalih učesnika dodelio je sredstva i Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu i to za nabavku portabilnog ”Tablet- concept” ultrazvučnog aparata sa tri sonde: abdominalnom, linearnom i kardiološkom u iznosu od 4.320.000,00 dinara i za proširenje postojećeg ”Carestream VUE PACS” sistema za skladištenje medicinskih pregleda i uskladjivanje sa postojećim softverom u iznosu od 2.580.000,00 dinara, što ukupno iznosi 6.900.000,00 dinara.

”Pokrajinska vlada izdvojila je, preko Sekretarijata za zdravstvo, gotovo dve milijarde dinara za finansiranje i sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja 70 zdravstvenih ustanova u AP Vojvodini,” izjavio je danas predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prilikom uručenja ugovora predstavnicima tih ustanova, ističući da je to nastavak kontinuiranog ulaganja u sve zdravstvene institucije, što je jedan od prioriteta Pokrajinske vlade od 2016. godine. ”To potvrdjuje i podatak da je do sada, za gotovo sedam godina, za infrastrukturne radove i nabavku medicinske i nemedicinske opreme, iz pokrajinskog budžeta izdvojeno više od 21,8 milijardi dinara”, naglasio je Mirović i naveo da je Pokrajinska vlada, zajedno sa upravama instituta, bolnica i domova zdravlja, radila na stvaranju boljih uslova za rad zaposlenih i lečenje pacijenata. Nastavićemo sa znatnim ulaganjima sve dok ne rekonstruišemo sve bolnice, klinike, većinu domova zdravlja i ne obezbedimo najsavremeniju medicinsku opremu”, rekao je Mirović.

Dodeli ugovora prisustvovao je i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

V.d. direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu prim. dr Tatjana Voskresenski na današnjoj dodeli i uručenju pomenutih sredstava u Novom Sadu potpisala je ugovor o medjusobnoj saradnji, pravima i obavezama ugovorenih strana gde će značajno, u vremenu koje dolazi biti ostvaren poboljšan kvalitet pružene zdravstvene nege pacijentima ustanove koji se nalaze na hospitalnom lečenju. Nabavkom savremene opreme unapredjuje se kvalitet UZ dijagnostike ustanove, a samim tim direktno i kvalitet lečenja pacijenata.

”Mobilni, odnosno portabilni ultrazvučni aparat omogućava mobilnost i mogućnost pregleda pacijenata bez obzira na odeljenje unutar, ali i van ustanove, ukoliko postoji potreba, što je značajna prednost u odnosu na stacionalne aparate. Osim toga i budući da se radi o novoj generaciji UZ uredjaja, kvalitet slike i nalaza će biti značajno unapredjen. Proširenjem postojećeg ”Carestream VUE PACS” sistema za skladištenje medicinskih pregleda i uskladjivanjem sa postojećim softverom unapredjuje se kvalitet radiološke dijagnostike koja se vrši u SBPB Vršac, te i mogućnost elektronskog povezivanja sa relevantnim ustanovama, ukoliko se ukaže potreba, revidiranje i unapredjivanje postojećeg softvera koji se trenutno koristi, a osavremenjuje se i uskladjuje sa aktuelnim medicinskim i tehničkim potrebama. Takodje, tokom tekuće godine izvršiće se instalacija i puštanje u rad dodatnog skenera dobijenog od strane Ministarstva zdravlja RS. Ova sredsva će omogućiti neometano funkcionisanje oba skenera. Ovom prilikom bih se zahvalila Ministarstvu zdravlja i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo na velikoj podršci i tome što nas ovim i sličnim dobijenim sredstvima za unapredjenje kvaliteta stručnog rada naše bolnice podstiču da budemo još angažovaniji i da još kvalitetnije obavljamo ovaj humani poziv, a sve u službi naših dragih sugradjana,” rekla je prim. dr Tatjana Voskresenski, v.d. direktora SBPB ”dr Slavoljub Bakalović u Vršcu.