Štand SBPB Vršac na “Magičnoj jeseni”

Specijalna bolnica „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac je 13. 10. 2022. godine
učestvovala promotivno prodajnim štandom na sajamskoj manifestaciji
“Magična jesen”, koju na Gradskom trgu organizuje Turistička organizacija
Vršac. Ovom prilikom izloženi su ručni i umetnički radovi radovi, ali i
proizvodi poput medenjaka i sapuna, korisnika odeljenja Radne terapije,
Centra za mentalno zdravlje i Kuće za zaštićeno stanovanje Specijalne
bolnice za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović” Vršac. Jedan od
ciljeva ovakve vrste angažmana jeste i destigmatizacija lica sa mentalnim
smetnjama, uz širenje svesti javnosti o važnosti mentalnog zdravlja.
Prodaja je bila uspešna, a ovom prilikom zahvaljujemo se Turističkoj
organizaciji grada Vršca, kao i svima koji su kupovinom proizvoda pomogli
korisnike naše ustanove.