Interaktivna radionica – Savremeno roditeljstvo

Dana 12. 10. 2022. godine je u galeriji Doma vojske, u saradnji Specijalne
bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović” Vršac i
Kulturnog Centra Vršac, a u sklopu Nedelje mentalnog zdravlja, organizovana
interaktivna radionica „Razgovor o savremenom roditeljstvu, adolescentnoj
krizi, depresiji, socijalnoj anksioznosti i poremećajima ponašanja”.


Predavači su bili: dr Dobrinko Sočanski, spec. dečije neurologije i dečije
adolescentne psihijatrije i dr Sanja Kalaba, spec. psihijatrije, TA savetnik i
integrativni dečiji i adolescentni psihoterapeut pod supervizijom.