Internističko pulmološka ambulanta

U Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac otvorena je internističko-pulmološka ambulanta u okviru Službe za specijalističko konsultativne preglede.

Usluge internističko-pulmološke ambulante će biti dostupne u vidu vanstandardnih usluga, bez uputa lekara opšte prakse i pacijenti će troškove usluga snositi iz sopstvenih sredstava. Cenovnik usluga je istaknut na sajtu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ Vršac.

U internističko-pulmološkoj ambulanta obavljaće se opšti internistički pregledi i pregledi radi procene srčane funkcije (EKG, ultrazvuk srca) kod hroničnih plućnih i srčanih bolesnika i kod pacijenata sa simptoma postkovid stanja. U okviru ove ambulante  obavljaće se i spirometrijska ispitivanja kod obolelih od najčešćih plućnih bolesti kao što su bronhijalna astma i hronična opstruktivna bolest pluća.

Preglede će obavljati dr Saša Popović, specijalista interne medicine, supspecijalista pulmologije.

Kontakt telefon za zakazivanje pregleda:  060/8500-323.