Reč direktora

Poštovani posetioci,

Dobro došli na zvaničan sajt Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu. Na ovom sajtu možete ispratiti sve najnovije informacije vezane za našu bolnicu – od aktuelnosti, do objava i vesti o svakodnevnim aktivnostima, važnih brojeva telefona, ali i svega ono što je za Vas interesantno, a nalazi se na stranicama ovog sajta.

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” sa kapacitetom od 900 postelja je jedna od najvećih psihijatrijskih institucija u Srbiji. Unutrašnja organizacija Bolnice obuhvata nekoliko organizacionih celina: ambulantno polikliničku službu, bolničku službu i službu za pravno – ekonomske i tehničke poslove. U okviru ambulantno specijalističke službe organizovan je rad: specijalističkih ambulanti gde se obavljaju pregledi neuropsihijatara i psihijatara, zatim dispanzera Dnevne bolnice u okviru koga se organizuje grupna psihoterapija i pregledi za prijem u Dnevnu bolnicu, EEG kabinet i Savetovalište za epilepsiju, Kabinet za dijagnostiku oboljenja krvnih sudova glave i vrata (Dupleks sken dijagnostika i TCD), Kabinet za EMNG preglede, psihološka i socijalna služba, Kabinet dečijeg psihijatra.

Svakog meseca u okviru ove službe pregleda se više od 1.000 pacijenata uglavnom sa teritorije opština Vršac, Plandište, Alibunar i Bela Crkva.

Bolnička služba obuhvata 15 odeljenja koji su organizovani kao depadansi i svako od odeljenja bavi se ispitivanjem i lečenjem specifičnih psihijatrijskih entiteta.

Kao jedne od najvećih psihijatrijskih institucija u Srbiji naš cilj je da primenom savremenih dijagnostičkih i terapijskih procedura, metoda lečenja i psihosocijalne rehabilitacije omogućimo prevenciju, dijagnostiku i lečenje mentalnih bolesti. Svakodnevno se trudimo da unapredjujemo socijalnu inkluziju, te da sprovodimo proces destigmatizacije osoba sa duševnim smetnjama i unapredjujemo zdravlje kroz prevenciju i promociju mentalnog zdravlja. Osnažujemo i edukujemo naše korisnike o njihovim pravima regulisanim kroz pozitivne propise i etičke kodekse. Trudimo se da stalno stručno usavršavamo osoblje naše bolnice kroz sve vidove internih i eksternih edukacija. Poštujemo stručnost svakog člana tima zaposlenih, pratimo njihove potencijale i dajemo mogućnost profesionalnog napretka i usavršavanja.

Prim. dr Tatjana Voskresenski
spec. neuropsihijatrije
subspec. kliničke neurofiziologije
sa epileptologijom

v.d. direktora Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti ”dr Slavoljub Bakalović” Vršac