Reč direktorke

O BolniciSpecijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ sa kapacitetom od 900 postelja je jedna od najvećih psihijatrijskih institucija u Srbiji.

Unutrašnja organizacija Bolnice obuhvata nekoliko organizacionih celina: ambulantno polikliničku službu, bolničku službu i službu za pravno-ekonomske i tehničke poslove.

U okviru ambulantno specijalističke službe organizovan je rad: specijalističkih ambulanti gde se obavljaju pregledi neuropsihijatara i psihijatara, zatim dispanzera Dnevne bolnice u okviru koga se organizuje grupna psihoterapija i pregledi za prijem u Dnevnu bolnicu, EEG kabinet i Savetovalište za epilepsiju, Kabinet za dijagnostiku oboljenja krvnih sudova glave i vrata (Duplex scan dijagnostika i TCD), Kabinet za EMNG preglede, psihološka i socijalna služba, Kabinet dečijeg psihijatra… Načelnik službe je dr Predrag Djumić, neuropsihijatar.

Svakog meseca u okviru ove službe pregleda se više od 1.000 pacijenata uglavnom sa teritorije opština Vršac, Plandište, Alibunar i Bela Crkva.

Bolnička služba obuhvata 15 odeljenja koji su organizovani kao depadansi i svako od odeljenja bavi se ispitivanjem i lečenjem specifičnih psihijatrijskih entiteta.

Direktorka “Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović”

Voskresenski dr Tatjana
Spec. neuropsihijatrije
Sub. spec. kliničke neurofiziologije
sa epileptologijom