Projekat „I ŽENA JE ČOVEK” finansiran od strane Francuske Ambasade

” I ŽENA JE ČOVEK”

Projekat finansira FRANCUSKA AMBASADA – Odeljenje za saradnju i kulturu Francuskog instituta u Srbiji

a realizuje

Udruženje za unapredjenje mentalnog zdravlja “Duševna Oaza” Vršac u saradnji sa Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti “dr Slavoljub Bakalović”

Projekat će se realizovati od jula do septembra 2019. u saradnji sa Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti „Dr  Slavoljub Bakalović” Vršac sa kojom „DUŠEVNA OAZA” ima potpisan Protokol o saradnji.

Cilj projekta je podrška psihosocijalnoj rehabilitaciji žena sa mentalnim poremećajem , a koje se nalaze na lečenju u psihijatrijskoj bolnici Vršac, kroz terapiju radom-hortikulturnom terapijom.

Ciljna grupa je 20 pacijentkinja  koje će pohadjati obuku iz hortikulture uz radnog instruktora. Projekat obuhvata i predavanja psihijatra  o zlostavljanju žena  i posledicama po mentalno zdravlje, stručno predavanje o značaji biljaka po zdravlje čoveka, kao i obuku od strane stručnog lica za gajenje i negovanje biljaka. Bolnica poseduje rasadnik za gajenje cveća i ostalih biljnih kultura koji je ustupila Udruženju da realizuje ovaj projekat.

Kroz rad, radionice i hortikulturnu terapiju, ženama učesnicama projekta omogućava se da steknu nova znanja i veštine, te bi im se i kroz stručna savetovanja gradilo samopouzdanje, sigurnost, lična autonomnost i time omogućilo da se reintegrišu u društvo, deinstitucionalizuju i destigmatizuju.

Naravno, ekonomski momenat je suštinski bitan- stečena znanja i veštine polaznice bi mogle da upotrebe u svom stručnom usavršavanju ili ekonomskom osamostaljivanju, možda otvaranje sopstvenog biznisa.

Projekat je podrška rodnoj ravnopravnosti i zapošljavanju žena zbog rodne ravnopravnosti.

Koordinator projekta je prof. Miroslava Kućančanin, a saradnici u realizaciji su dr Tatjana Voskresenski, direktor SBPB „Dr Slavoljub Bakalović” Vršac i Durica Popov, radni terapeut i dizajner.