Simpozijum sa medjunarodnim učešćem “Savremeni trendovi u psihijatriji” (12.03.2015)

Simpozijum sa medjunarodnim učešćem – “Savremeni trendovi u biološkoj psihijatriji” organizovan u Specijalnoj bolnici za lečenje psihijatrijskih bolesti “dr Slavoljub Bakalović” u Vršcu ( 12.03.2015 ) u Plavoj sali bolnice.

U prilogu možete preuzeti kompletan program simpozijuma