Danas je ponedeljak, 22. septembar 2014.
Centar za mentalno zdravlje

Direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“, Voskresenski dr Tatjana, i glavna sestra bolnice Nataša Ćurgus, predstavile su danas projekat „Unapređenje nivoa zaštite mentalnog zdravlja u opštini Vršac“, u okviru kojeg će se osnovati Centar za mentalno zdravlje.

 

 

- Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“ aplicirala je za sredstva Evropske unije zbog realizacije projekta „Unapređenje nivoa zaštite mentalnog zdravlja u opštini Vršac“. Odobreno je 155.000,00 EUR za realizaciju, a 85 odsto tog novca će doći iz Evropske unije, dok će se u budžet projekta ostatak novca sliti iz sredstava Bolnice, odnosno iz dva pokrajinska sekretarijata, rekla je dr Voskresenski.

Ona je istakla da realizacija, koja će trajati 18 meseci, predviđa osnivanje Centra za mentalno zdravlje, koji će biti fizički smešten u centru grada, iako će "de iure", biti depandans Specijalne bolnice.

- Centar će se baviti preventivnim aktivnostima, u smislu zaštite mentalnog zdravlja, kao i širenju i unapređivanju svesti o mentalnom zdravlju. Osim toga, u Centar će svakodnevno dolaziti lica sa mentalnim smetnjama, koja će učestvovati u raznim oblicima terapije, ali i građani kojima su potrebne konsultacije, saveti i ambulantno lečenje. Neki od pacijenata Specijalne bolnice, koji su u zadovoljavajućoj medicinskoj remisiji i kojima nije nužno potrebno stacionarno lečenje, takođe su odlični kandidati za dnevne posete Centru za mentalno zdravlje, rekla je dr Voskresenski i dodala - Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaki četvrti stanovnik ima povremene probleme s mentalnim zdravljem, što na primeru opštine Vršac podrazumeva da bi oko 13.500 stanovnika u jednom trenutku trebalo pomoć.

Ciljevi samog projekta su uspostavljanje uslova za deinstitucionalizaciju pacijenata Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „dr Slavoljub Bakalović“ Vršac, kao i destigmatizaciju i socijalnu inkluziju lica sa mentalnim smetnjama, te stvaranje uslova za za unapređivanje nivoa socijalne inkluzije lica sa mentalnim smetnjama u opštini Vršac daljim unapređivanjem preventivnih usluga koje omogućavaju relokaciju stacionarnih pacijenata bolnice nazad u njihove porodice i zajednice i unapređivanje svesti o značaju mentalnog zdravlja.

- Kao rezultat realizacije očekuje se da najmanje 30 pacijenata na stacionarnom lečenju u SBPB „dr Slavoljub Bakalović“ Vršac postanu redovni korisnici Centra za mentalno zdravlje i tako se reintegrišu u društvene tokove, te i unapređen nivo svesti društva o destigmatizaciji lica sa mentalnim smetnjama, kao i opšte informisanosti o problematici mentalnog zdravlja, rekla je Ćurgus.

Projekat su pomogli i „International Aid Network – IAN“ iz Beograda, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kao i opština Vršac dodeljivanjem prostora u centru grada.